Nõuded Eestis tegutsevatele hotellidele

Hotellid on majutusettevõtted, mis pakuvad tasulist öömaja lühemateks perioodideks. Hotellid erinevad nende poolt pakutavate teenuste, teeninduse, suuruse, mugavusastmete jne poolest. Lisaks hotellidele on veel erinevaid odavamaid majutusvõimalusi nagu motellid, külalistemajad, hostelid, puhkekülad, puhkelaagrid, puhkemajad, külaliskorterid ning kodumajutused.

Eestis on hotellidele ette nähtud kindlad nõuded.
Esiteks peab hotellis olema mitte vähem kui kümme tuba.
Teiseks on ette nähtud hotelli tubade suurus, toa suuruse hulka arvestatakse eesruum, aga tualetti ja vannituba ei arvestata, selliselt peab ühekohalise toa suurus olema vähemalt üheksa ruutmeetrit ja kahe kohaga toal vähemalt kaksteist ruutmeetrit.
Kolmandaks on oluline, et saja meetri raadiuses hotellist oleks mitte vähem kui veerandi hotelli külaliste autode jaoks parkimiskohti.
Neljandaks on määratud, et kui hotell on kõrgem, kui kolm korrust, peab hotelli hoones olema lift, millega pääseb esimeselt hotelli korruselt kõikidele korrustele, kus on numbritoad või muud külastajatele ette nähtud ruumid. Küll aga tehakse erand selliste majade puhul, kuhu lifti ehitamine võimalik ei ole.
Viiendaks peab igas toas peab olema ruum hügieenitoimingute sooritamiseks.
Kuuendaks on ette nähtud veel vähemalt järgmised näitajad: hotelli vastuvõturuumis peab olema retseptsionist valmis hotelli külalisi teenindama terve ööpäeva jooksul; hotellis peab olema tualetid üldiseks kasutamiseks eraldi meestele ja eraldi naistele; on ette nähtud, et oleks olemas telefonid tubadesse helistamiseks ning ühtlasi ka hotellist välja kõnede tegemiseks telefon; oluline on ka, et oleks olemas seif, kuhu hotelli külastajad saavad turvaliselt oma esemeid jätta.
Seitsmendaks peab olema võimalik hotellis saada hommikusööki, milleks on ette nähtud ajavahemik hommikul kella seitsmest kuni kella kümneni ning puhkepäevadel tunni võrra hiljem. Ning lisaks hommikusöögile peab olema hotellis võimalik saada sooja toitu nii lõunasöögi kui ka õhtusöögi ajal.
Kaheksandaks peab olema külalistel võimalik oma numbrituba lukustada.
Üheksandaks on ette nähtud, et igas numbritoas oleks olemas voodi (kui ühe inimese oma, siis vähemalt 80 cm lai ja 190 cm pikk, kui kahe inimese oma, siis vähemalt 160 cm lai ja 190 cm pikk), voodil peab olema kattemadrats, puhas pesu ja katteks päevatekk; iga inimese jaoks peab olema hotellitoas vannilina ja jala- ning käterätik; iga inimese kohta peab olema voodi kõrval öökapp ning lisaks ka toas olemas kapp või riiulid asjade paigutamiseks; kirjutamiseks peab olema toas laud,lamp või valgusti laua kohal ning paber ja kirjutusvahend kirjutamiseks; igale inimesele on ette nähtud joogiklaas; toas peab olema peegel, kust külastajad näevad ennast terves pikkuses; lisaks peab toas olema kohvrialus ning info antud hotelli kohta. Ning nagu eelpool mainitud, peab olema igas hotellitoas ruum hügieenitoimingute sooritamiseks ning numbritoas olemas võimalus helistada nii hotelli retseptsiooni kui hädaabi numbritele.
Kümnendaks on ette nähtud eraldi ruumid hotelli töötajatele näiteks riietamiseks, kuna teenindajatele on ette nähtud vormiriietuse kandmine ning ühtlasi, et oleks rinnas silt nii teenindaja nime kui tema ametinimega. Soovitatav on, et hotelli teenindav personal saab hakkama rohkem, kui ühes keeles.